Föreningen Pennskaftet
N N
Email: info@pennskaftet.nu
Ordförande
Ingemo Orstadius
Adress: Björkfeldtsgatan 2
Postadress: 412 73 Göteborg
Email: Ingemo.orstadius@gmail.com
Kassör
Julia Sjöberg

Ansvarar för kontantkassan och postgirokontot, bockar av när medlemmarna betalar och ser till att bokslutet görs av extern revisor.
Adress: Södra Viktoriagatan 48
Postadress: 411 30 Göteborg
Email: julia@juliasjoberg.com
Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg
Adress: Västerbrogatan 15
Postadress: 503 30 Borås
Email: wahlberg.annsofie@gmail.com
Kommunikatör
Josefine  Olausson
Ansvarar för sociala medier, pressutskick och referat. Gör dessutom underlag till inbjudningar som ska gå ut till alla i medlemsregistret.
Adress: Uddevallagatan 35 B
Postadress: 416 70 Göteborg
Email: Josefineolausson1@gmail.com
WebMaster
AnnaCarin Isaksson

Ansvarar för pennskaftets webbsida samt utskick av nyhetsbrev.
Adress: Kniparedsvägen 64
Postadress: 424 72 Olofstorp
Email: hello@annacarinisaksson.com
Juryordförande
Katarina Berg

Ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.
Email: katarinaberg6@gmail.com