Styrelsen
Ordförande
Åsa Ohlsson

Frilansjournalist, Malmö. Skriver främst om arbetsmarknad, politik och ekonomi.

Email: Asacohlsson@gmail.com
Vice ordförande
Carin Haglind Ahnstedt

Frilansjournalist och personalvetare.

Email: Carina@haglind.com
Kassör
Eva Bäcklund

Frilansfotograf och lärare i medieämnen på gymnasiet. Styrelseledamot i Pennskaftet sedan 2017.

Email: Foto@evabaecklund.se
Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg

Foto: Boel Ferm ©

Email: wahlberg.annsofie@gmail.com
Ledamot
Isabella  Iverus

Foto: Magnus Liam Karlsson ©
Chefredaktör, Byggnadsarbetaren. Bor i Kärrtorp i Stockholm.

Email: ii@byggarb.se
Revisor
Lo Birgersson
Revisor
Marie Ullnert
Valberedning
Anne Engström
Juryordförande
Katarina Berg

Ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.

Email: katarinaberg6@gmail.com

  Bli medlem
Pennskaftet har ca 50 medlemmar som betalar 200 kronor/kalenderår i medlemsavgift.
Ladda ner betalningsunderlaget HÄR
För att bli medlem betalar man in beloppet på Pennskaftets pg 48 46 62 -2.
Skriv namn, adress, postadress, telefonnummer, arbetsplats och e-post-adress på talongen.  Nya medlemmar får gärna e-posta sina kontaktuppgifter till Pennskaftet: info@pennskaftet.nu så lägger vi genast in dig i vårt medlemsregister.
Vill du dessutom publicera dig under länken Medlemmar så bifoga kort info om dig själv och en liten porträttbild.
Avgiften täcker bland annat kostnader för medlemsutskick, papper, tryckning, porto, för att betala omkostnader för föreläsare (t ex kost & logi för hitresande); för att köpa in små keramikskålar specifika för Pennskaftet, som tack till personer som gör insatser för föreningen (föreläst eller arbetat i styrelsen) samt  till hyra på webbhotellet för vår webbsida.

  Historien om Pennskaftet
Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige. Föreningen bildades den 17 maj 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningens första ordförande var Marianne Lesslie.
Föreningens syfte är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning genom att ordna möten som kan ge både kunskap och inspiration. Den vill också verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.
Varje år har föreningen ordnat minst fyra möten och en fest.
Genom åren har en rad olika teman behandlats; några  exempel är undersökande journalistik, stress och utbrändhet, kvinnligt ledarskap och löner.
Många intressanta mediepersoner har gästat föreningen, berättat som sitt yrkesliv och delat med sig av sina erfarenheter och diskuterat olika ämnen. Några av dem har varit Kaliber-redaktionen, Ulrika Knutson, Maja Lundgren, Nahid Persson, Carina Nunstedt, Cecilia Zadig, Therese Larsson, Marie Branner och Anna von Brömssen, Maria-Pia Boethius, Elisabeth Hedborg, Tuija Lindström, Ria Wägner, Birgitta Stenberg, Ulla Lemberg, Britt-Marie Mattsson, "Allt-är-möjligt"-nätverket, Barbro Lennéer-Axelsson, Annette Kullenberg, Nina Lekander, Amelia Adamo, Cecilia Hagen, Chris Forsne, Christina Jutterström, Carin Mannheimer, Kicki Hultin, Elisabeth Bäck, Majgull Axelsson, Petra Ulmanen, Maria Lundqivst, Belinda Olsson, Katarina Gunnarsson, Sanna Kilner, Susanne Hobohm, Ewa Rudling, Margareta Stål, Birgitta Ney och Ulrika Nilsson.
Föreningen har anordnat kurser, workshops och inspirationsdagar.

  Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Föreningen Pennskaftet äger en andel i Elin Wägners Lilla Björka.
Alla medlemmar är välkomna att till vandrarhemspris bo över på Lilla Björka. Där får plats c:a fem personer.
Intresserade kan kontakta Charlotte Branting för att höra om det är ledigt.
Vill man ha någon sammankomst där så går det också bra att anmäla detta.
Charlotte Branting nås på telefon 0470-748002, 070-3453532, 0470-778176
Läs mer på: www.elinwagner.se/stiftelsen.html (öppnas i nytt fönster).

  Stadgar
1. Föreningen skall verka för ökad självkänsla bland journalister, skribenter och fotografer som definierar sig som kvinnor.
2. Föreningen skall verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.
3. Föreningen ska även verka för integration med journalister, fotografer och skribenter som kommit till Sverige med annan bakgrund än den traditionellt svenska”
4. Minst ett möte eller aktivitet utöver årsmötet eller i samband med årsmötet skall anordnas per år för medlemmar och deras gäster.
5. Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår. Årsmötet beslutar årligen om medlemsavgiftens storlek.
6. På årsmötet ska ny styrelse väljas. Minst tre men gärna fler ledamöter. Dessutom revisor och revisorssuppleant samt valberedning på minst två personer.
7. Årsmöte ska hållas en gång per år under första halvåret. Kallelse till årsmötet ska skickas ut till medlemmar/annonseras på lämpligt sett minst tre veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Handlingar till årsmötet ska skickas ut senast en vecka före årsmöte.
8. Årsmöte väljer ordförande. Resterande poster väljs av styrelsen på det konstituerande mötet.
Ordförande och kassör är tillsammans föreningens firmatecknare.
9. Stadgarna kan ändras genom majoritetsbeslut på årsmötet.
10. Nya medlemmar blir alla som uppfyller medlemskriterierna och betalar medlemsavgiften.
11. Beslut om föreningens eventuella upplösning och hur eventuella tillgångar ska tas om hand beslutas av årsmötet.