Styrelsen
Ordförande
Ingemo Orstadius


Email: Ingemo.orstadius@gmail.com
Vice ordförande
Agneta  Renmark


Email: agneta@renmark.nu
Kassör
Eva Bäcklund

Sekreterare
Ann Sofie Wahlberg

Foto: Boel Ferm ©

Email: wahlberg.annsofie@gmail.com
WebMaster
AnnaCarin Isaksson

Foto: Monique Wernhamn ©

Ansvarar för pennskaftets webbsida samt utskick av nyhetsbrev.

Email: hello@annacarinisaksson.com
Revisor
Lo Birgersson
Revisor
Marie Ullnert
Valberedning
Anna Jakobsson
Juryordförande
Katarina Berg

Ordförande för juryn som utser årets Pennskaftspristagare. Kontakta henne om du vill nominera någon.

Email: katarinaberg6@gmail.com

  Bli medlem
Pennskaftet har ca 50 medlemmar som betalar 200 kronor/kalenderår i medlemsavgift.
Ladda ner betalningsunderlaget HÄR
För att bli medlem betalar man in beloppet på Pennskaftets pg 48 46 62 -2.
Skriv namn, adress, postadress, telefonnummer, arbetsplats och e-post-adress på talongen.  Nya medlemmar får gärna e-posta sina kontaktuppgifter till Pennskaftet: info@pennskaftet.nu så lägger vi genast in dig i vårt medlemsregister.
Vill du dessutom publicera dig under länken Medlemmar så bifoga kort info om dig själv och en liten porträttbild.
Avgiften täcker bland annat kostnader för medlemsutskick, papper, tryckning, porto, för att betala omkostnader för föreläsare (t ex kost & logi för hitresande); för att köpa in små keramikskålar specifika för Pennskaftet, som tack till personer som gör insatser för föreningen (föreläst eller arbetat i styrelsen) samt  till hyra på webbhotellet för vår webbsida.

  Historien om Pennskaftet
Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige. Föreningen bildades den 17 maj 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningens första ordförande var Marianne Lesslie.
Föreningens syfte är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning genom att ordna möten som kan ge både kunskap och inspiration. Den vill också verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.
Varje år har föreningen ordnat minst fyra möten och en fest.
Genom åren har en rad olika teman behandlats; några  exempel är undersökande journalistik, stress och utbrändhet, kvinnligt ledarskap och löner.
Många intressanta mediepersoner har gästat föreningen, berättat som sitt yrkesliv och delat med sig av sina erfarenheter och diskuterat olika ämnen. Några av dem har varit Kaliber-redaktionen, Ulrika Knutson, Maja Lundgren, Nahid Persson, Carina Nunstedt, Cecilia Zadig, Therese Larsson, Marie Branner och Anna von Brömssen, Maria-Pia Boethius, Elisabeth Hedborg, Tuija Lindström, Ria Wägner, Birgitta Stenberg, Ulla Lemberg, Britt-Marie Mattsson, "Allt-är-möjligt"-nätverket, Barbro Lennéer-Axelsson, Annette Kullenberg, Nina Lekander, Amelia Adamo, Cecilia Hagen, Chris Forsne, Christina Jutterström, Carin Mannheimer, Kicki Hultin, Elisabeth Bäck, Majgull Axelsson, Petra Ulmanen, Maria Lundqivst, Belinda Olsson, Katarina Gunnarsson, Sanna Kilner, Susanne Hobohm, Ewa Rudling, Margareta Stål, Birgitta Ney och Ulrika Nilsson.
Föreningen har anordnat kurser, workshops och inspirationsdagar.

  Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Föreningen Pennskaftet äger en andel i Elin Wägners Lilla Björka.
Alla medlemmar är välkomna att till vandrarhemspris bo över på Lilla Björka. Där får plats c:a fem personer.
Intresserade kan kontakta Charlotte Branting för att höra om det är ledigt.
Vill man ha någon sammankomst där så går det också bra att anmäla detta.
Charlotte Branting nås på telefon 0470-748002, 070-3453532, 0470-778176
Läs mer på: www.elinwagner.se/stiftelsen.html (öppnas i nytt fönster).

  Stadgar
1. Föreningen skall verka för ökad självkänsla bland kvinnliga journalister och fotografer.
2. Föreningen skall verka för att fler kvinnor syns och hörs i media.
3. Minst fyra möten skall anordnas per år för medlemmar och deras gäster.
4. Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår och medlemsavgift tas ut förskottsvis för kalenderår.
5. Årsmöte skall hållas en gång per år i början av året. Vid föreningens årliga fest delas Pennskaftspriset ut till en eller flera kvinnlig/a journalist/er eller fotografer i västra Sverige. Hon eller de skall ha gjort ett föredömligt journalistiskt arbete.
6. På årsmötet skall ny styrelse väljas, minst tre men gärna fem ledamöter. Dessutom två revisorer och valberedning på minst två personer. Juryn för Pennskaftspriset utgörs av pristagaren samt två eller flera medlemmar som utses på årsmötet av närvarande medlemmar. Posterna väljs antingen på årsmötet eller fördelas internt bland de ledamöter som valts på årsmötet. Ordförande, vice ordförande och kassör är tillsammans ekonomiskt ansvariga i föreningen. Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Styrelsen fördelar inom sig posterna sekreterare och webbansvarig.
7. Stadgarna kan ändras genom majoritetsbeslut på årsmötet.
8. Nya medlemmar blir alla som betalar medlemsavgiften och är kvinnliga journalister eller fotografer.